Strandridergården

Strandridergården

Beliggende: Vedbæk Strandvej 506, 2950 Vedbæk

Ejendommen er beskrevet i bogværket Strandvejen Her & Nu …………

Det fremgår heraf at ejendommen opfattes som Vedbæk Nords mest imposante villa som tillige har den længste historie idet toldvæsnets kystbevogtningshus ”Strandridergård” har ligget på ejendommen der oprindelig var på ca. 7 tdl. Land men efter udstykninger endte på ca. 2 tdl.

Den nuværende ejendom blev opført i 1895-96 af etatsråd Georg Bestle med etatsråd T.H. Bindesbøll som arkitekt.

Ejendommen blev efter krigen omdannet til børnehjem Bygningen undergik i 1951 en større ombygning indvendigt så den blev bedre egnet til driften som børnehjem. Arkitekten på projektet var Poul Henningsen (P.H.)

Ejendommen er i dag i privat eje.